Συντήρηση Κτιρίων

Συντήρηση Κτιρίων

Συντήρηση Κτιρίων

Υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε

  • Υδραυλικές εργασίες
  • Επισκευή Αποχέτευσης
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Μηχανολογικές εργασίες
  • Επισκευές θέρμανσης και ψύξης
  • Επίλυση προβλημάτων θερμομόνωσης
  • Επίλυση προβλημάτων υγρομόνωσης
  • Χρωματισμοί
  • Αποκατάσταση Σοβάδων
  • Αποκατάσταση Σοβάδων

Share post:

ESPA